Hur väljer jag rätt förskola? ALLT du behöver veta (för att lugna nerverna)!

Dags att välja förskola? Det är för många en djungel och svårt att veta hur man väljer rätt förskola. I den här guiden får du konkreta råd på vilka frågor du bör ställa för att förskolevalet ska bli så bra som möjligt för ditt barn.

11612.jpg

Vissa barn släpper förälderns hand snabbt, andra behöver lite mer tid för att vänja sig vid att komma in i en grupp och samspela med andra.
- Oavsett vilket sorts barn du har är ett tryggt sammanhang och ditt barns behov det viktigaste när du väljer förskola. Tänk på att du ska hitta människorna som du vill att ditt barn ska träffa varje dag. Pedagogiken, maten eller moderna leksaker bleknar i jämförelse med att bli sedd, få närhet, tröst och känna sig trygg i den nya miljön, inleder förskolepsykologen Anna Hellberg intervjun med.

Hur vet jag om en förskola är bra?

Välj ut två eller tre förskolor som du besöker, verkligheten ser ju inte alltid ut så att det är ert förstahandsval ni får plats på. Boka tid så att du får möjlighet till en pratstund med både förskolepersonalen och rektorn. Var observant på hur barnen blir bemötta, leker de med varandra, verkar personalen glad och gilla barn, ställer de frågor om ditt barn, hur är stämningen och hur blir du själv bemött? Våga lite på din magkänsla.

Är det vettigt att låta magkänslan styra valet av förskola?

- Ja, om du fokuserar på den övergripande känslan efter besöket och den känns positiv ökar chansen att du läser av sådant som är väsentligt för ditt barns behov.

Hur stor roll spelar storleken på barngrupperna?

- De minsta barnen behöver ett litet sammanhang och färre relationer. I en liten grupp är det lättare för personalen att uppmärksamma barns olikheter och ljudnivån blir också ofta lägre.

Hur avgörande är det att personal på förskolan har rätt utbildning?

- Det har stor betydelse, för en väl fungerade verksamhet behövs utbildad personal med kunskap om barns beteende, utveckling och lärande. Inte minst för att klarar av att hantera och ge bra vägledning när det dyker upp komplicerade situationer.

Kan jag fråga om personaltätheten och vikarier?

- Ja, du har rätt att fråga om både utbildning, hur många pedagoger det är i varje barngrupp och personalomsättning. Var nyfiken och ställa alla frågor du har som kan påverka omsorgen om ditt barn.

Är det viktigt att barnen är mycket utomhus?

- Att hoppa, klättra och få utlopp för sin rörelseglädje får barn att må bra och det utvecklar motoriken. Uteleken spelar också en viktig roll för barns lärande. Men stirra dig inte blind på gården eller utemiljöns faktiska yta, utan titta mer på att det finns olika aktivitetsmöjligheter.

Är förskolans mat viktig?

- Mat behövs för mer än att fylla på med ork och energi. När barn och vuxna äter tillsammans ökar gemenskap och trivsel. För små magar som inte kan äta så mycket åt gången är mellanmålet minst lika viktigt som lunchen.

Hur mycket betyder förskolans pedagogik?

- Att du utgår från vilket sorts barn du har och vad som bäst tillfredsställer hens behov är viktigare än valet av pedagogik (läs mer om de vanligaste längst ner i artikeln). Alla förskolor jobbar efter läroplanen, men har olika vägar dit. Be personalen eller rektorn berätta om förskolans inriktning och verksamhet för att få en uppfattning om vad de prioriterar.

Hur får jag inblick i mitt barns tid på förskolan?

- En bra dialog mellan förskolepersonalen och föräldrarna är nödvändig för att ni på respektive håll ska veta att barnet har det bra. Fråga om på vilket sätt vill de att dialogen går till? Använder de sig av veckobrev, hur ofta är det föräldramöten respektive utvecklingssamtal och hur kommunicerar ni med varandra däremellan, är bra frågor att ställa.

Vad ska jag tänka på med inskolningen?

- I dag används ofta en av två olika inskolningsmodeller, föräldraaktiv eller traditionell inskolning. I den föräldraaktiva är föräldrarna ofta med under tre hela dagar och därefter lämnas barnet till att direkt vara själv på förskolan. I den traditionella inskolningen sker separationen mellan barn och förälder succesivt under vanligtvis två veckor. Det finns ingen forskning som säger vad som är bäst. Du behöver fundera på vad som passar för dig och ditt barn. Oavsett vilken modell som används bör det finnas en ansvarig pedagog som barnet får bygga upp en nära relation till för att inskolningen ska bli lugn och trygg.

När behöver jag söka plats till förskolan?

- Gör ansökan i god tid, minst ett halvår innan det är dags att börja på förskolan. Ansökan görs på din kommuns webbplats, där finns också ansökningsblanketter.


Checklista - tänk på detta när du väljer förskola

1. Boka ett besök
Det första intrycket är viktigt, hur bemöter personal dig, barnen och varandra, hur känns stämningen.

2. Personalen
Kompetens, antal anställda, personalomsättning, fråga om allt som kan påverka omsorgen om ditt barn.

3. Pedagogiken
Att fråga om de jobbar med något speciellt område, lyhördhet för barns olikheter och behov är viktigare än fina ord om själva pedagogiken.

4. Storleken på barngrupperna
Gruppens storlek har betydelse för trygghet, utveckling och lärande, enligt Skolverket. Ju yngre barnet är desto mindre sammanhang är ett bra riktmärke. Skolverkets riktlinjer om barngruppers storlek:

  • För barn mellan 1-3 år är riktmärket 6-12 barn per grupp
  • För barn mellan 4-5 år är riktmärket 9-15 barn per grupp

5. Inne- och utomhusmiljön
Lägg fokus på hur stimulerande och trygg inne- och utemiljön känns snarare än åldern på möbler och leksaker.

6. Inskolning
Vilken av de två olika inskolningsmetoderna används, finns det en ansvarig pedagog för barnet att knyta an till? Går det att förlänga inskolningen barnet behöver det?
 


Fem vanliga pedagogiker

Montessori
Läkaren Maria Montessoris idé för inlärning bygger på att den följer barnet olika utvecklingsstadier och ålder. Lärarens roll är att observera och ge vägledning. Stor vikt läggs vid möjlighet att lära sig saker på egen hand och mycket av materialet som används tillverkas av läraren och barnet.

Waldorf
Pedagogiken utgår från antroposofen Rudolf Steiners vilja att utveckla hela människans tankar, känslor och vilja. Barnets fria tänkande ska så långt det är möjligt integreras med teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete. Lek och fantasi ges stort utrymme.

Reggio Emilia
Reggio Emilia skapades i Italien och är snarare en filosofi än en renodlad pedagogik. Man tror på barnets egna möjligheter och att alla kan. Tillgång till många olika uttryckssätt och att arbeta med material som inte är färdiga ska stimulera barnets egen fantasi.

Ur och Skur
Friluftsfrämjandets ”Ur och Skur-förskolor har sin grund i friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande. En stor del tiden tillbringas i naturen för att barnet ska leka, upptäcka och lära med alla sinnen och hela kroppen.

Traditionell pedagogik
Det finns inget övergripande dokument för vilken pedagogik som ska praktiseras i förskolan. Enligt läroplanen ska utbildningen utgå från en helhetssyn på barnets behov av omsorg, utveckling och lärande. I samarbete med hemmen ska förskolan skapa bästa förutsättningar för barnens utveckling. Många förskolor är inspirerade och jobbar efter någon av pedagogikerna ovan.

Ninna	 Ekbom

Ninna Ekbom

09 augusti, 2020

Rekommenderas för dig

Skapa DIN sömnplan – passar perfekt för din bebis!

Slipp kämpa för att få sova. Här skapar du snabbt en personlig sömnplan för din bebis (helt gratis). Sömnplanen är baserad på BabyNaps-metoden. Börja här och nu - skapa en sömnplan som funkar för dig och din bebis!

Jag vill skapa min sömnplan

Få ordning på sömnen - prova BabyNaps gratis!

Sååå redo för att sova bättre? Ladda ner BabyNaps och få ett sömnschema som funkar för din bebis. Appen är gratis för dig i 30 dagar.